ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಫಾರ್ಮ್.

ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಬಾರಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಣಗಿಸುತಿದ್ದೇನೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ಈ ಬಾರಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಬರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರೆಡು ಬಾರಿ ಅಸ್ಟೇ ಬೇಡಿಸಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಮಾರುತ್ತೇನೆ.ಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದು, ಬೀಜಗಳು ಸೋರಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಐದು ಇಂಚು ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಹ್ಯಾನನ್ನ ಕುಯ್ಯ ಬಹುದು. ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 2ಎರೆಡು ಕುಂಟಲ್ ಅಸ್ಟು ಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: