gowdas agro farm

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ,,,, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜವರೇ ಗೌಡ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾದ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಿಡುವಳಿದಾರ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಶುಷ್ಕ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ .

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು  ಜವರೇ ಗೌಡ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾದ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಿಡುವಳಿದಾರ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಶುಷ್ಕ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ .ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ,,,,

ನನ್ನ ಹೆಸರು  ಜವರೇ ಗೌಡ ನಾನೊಬ್ಬ ಮಾದ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಹಿಡುವಳಿದಾರ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಶುಷ್ಕ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ .ನಮ್ಮದು ಅರ್ದ ಸಾವಯವ ,  ಇನ್ನುಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ.

Produce:

Currently open transactions