MANI AGRO FARM

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯೋಗೇಂದ್ರ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಶುಷ್ಕ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಾವರೀನೂ ಇದೆ .

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು  ಯೋಗೇಂದ್ರ  ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ  ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಶುಷ್ಕ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ  ಜೊತೆಗೆ ನೀರಾವರೀನೂ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬ್ಬುಬೆಳೀತಾ .ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಗೋಳೋಕೆ ಈಸ್ಟ  ಇರೋರು ನನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.


Produce:

Currently open transactions


Neighbors: