param agro thota

ನಾವು ಹರಳಿ ಕಾಳು,ತೊಗರಿ ಕಾಳು,ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಭಾಕರ್  ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತ ನಮ್ಮದು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಳಿ ಕಾಳು,ತೊಗರಿ ಕಾಳು,ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.  .ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಗೋಳೋಕೆ ಈಸ್ಟ  ಇರೋರು ನನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.


Produce:

Currently open transactions


Neighbors: