namith

ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ್ , ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತ ನಮ್ಮದು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಳಿ ಕಾಳು,ತೊಗರಿ ಕಾಳು,ರಾಗಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ್ , ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತ ನಮ್ಮದು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹರಳಿ ಕಾಳು,ತೊಗರಿ ಕಾಳು,ರಾಗಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಲಿ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣುನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.  .ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಗೋಳೋಕೆ ಈಸ್ಟ  ಇರೋರು ನನ್ನ  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.


Produce:

Currently open transactions