Lingappa tomato farm

ನನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಇಳುವರಿ ದರ , ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ತರಕಾರಿ, ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಬಾರಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಚನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಬಳಿ ಮೂರೂ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲಸಂದಿ ಒಂದು ಎಕರೆ, ಎಳ್ಳು ಒಂದೇಕರೆ ಹಾಗೂ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬಿಡಿಸುವ ಸಮಯ,ಟೊಮ್ಯಾತೋವನ್ನ ಬೇಕಾದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಬಾರಿ 20 ಕೆ ಜೀ  ಗಳಂತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: