ಶಿವು ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆಗಾರ

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಜು , ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅರಿಶಿನ, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಾರ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಜು , ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅರಿಶಿನ, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು  ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಗಾರ.ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ರಾಗಿ ,ಜೋಳ ಅಂತೇನೂ ಅಲ್ಲ ತರ್ಕರಿನೂ ಬೆಳೀತಿವಿ ಆದರೆ ಇದುನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ತರಕರಿನ ಬೇಳಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ರೆಡೀ ಇದೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ.

Produce:

Currently open transactions