nanjundaswamy farm

ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೂ, ರೈತರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೊಂದನೆಗಳು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಪಪಪ್ಪಾಯ ಮರಗಳಿವೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಬಾರಿ ಮೂರು ಕುಂಟಲ್ನಾಸ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ಕೊಳ್ಳುವರು ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಟ್ರ್ಯಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಸ್ ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುಕೋಲವಾಗುವಂತೆ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: