ನೀರಾವರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಫಾರ್ಮ್

ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಇದೆ, ಎರೆಡು ನಾಟಿ ತಳಿಗಳೇ. ಬೀನ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೂವಾಗಿದೇ, ಟೊಮಟೊವನ್ನ ಆಗಲೇ ಮಾರುತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಕಬ್ಬು ಹಾಗೂ ರಾಗಿ ಇದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನದು ಒಟ್ಟೂ ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಹದಿನಾಡು ಕುಂಟೆ ಜಾಮೀನು, ಇದಕ್ಕೆ ಎರೆದೂವರೆ ಇಂಚು ನೀರು ಕೊಡುವ ಬೋರೇವೆಲ್ಲ್ ಇದೆ, ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ದ ಎಕರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ಇನ್ನರ್ದ ಎಕರೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಟೊಮಟೊವನ್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕುಯ್ಯುತಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಕೇ ಜೀ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಬೇಕಾದರೆ ರೇಗೂಲರ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಟ್ತೇನೆ..

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: