amma agro farm

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಣ್ಣಮ್ಮ ನಾವು ನೆಲೆಸಿರೋದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಗ್ರಾಳ್ಚಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕೇ ಆರ್ ಆಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಸವಲತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದುಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಭತ್ತನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿವಿ . ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೀತಿವಿ ಅದುನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದುನೆಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ ಬೆಳೀತಾರೆ .

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಣ್ಣಮ್ಮ ನಾವು ನೆಲೆಸಿರೋದು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಗ್ರಾಳ್ಚಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕೇ ಆರ್ ಆಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿನ ಸವಲತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದುಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಭತ್ತನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಿವಿ . ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೀತಿವಿ ಅದುನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದುನೆಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ ಬೆಳೀತಾರೆ .


Produce:

Currently open transactions


Neighbors: