Chandrakala farm

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಈಗ ಹಲಸಂಡಿಯನ್ನ ಬಿತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೆರವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚನ್ನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇನೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

fontಹಲಸಂದಿ ಹೂ ಹಾಗೂ ಕಾಯಾಗಿದೆ, ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಕುಯ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಯಾರಾದರೂ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆದಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡಲು ಇಚ್ಚೇಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ.font   ರಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದ್ದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: