Rajarajeshwari farm

ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಬೂಮಿ, ಹಲಸಂದಿ ಹಾಗೂ ಸೌತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೊನೆ ಬಾರೆ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಹಾಗೂ ಎಳ್ಳು ಮರಲಿಕ್ಕಿದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತದಲ್ಲೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತಿದ್ದೇನೆ. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಿ, ಎಣ್ಣೆಕಾಳುಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದು. ನೀರಾವರಿ ಬೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ.ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಲಸಂದಿ ಕಟಾವು ನೆಡೆಯುತಿದ್ದು, ನೀರಾವರಿ ಬೂಮಿಯ ಸೌತೆ ಹೂವಾಗಿದೇ, ನಾನು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರೆಡು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಸೌತೆಯನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರೀ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: