Manjashetty farm

ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ, ಎರೆಡು ಎಕರೆ ರಾಗಿ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಕರೆ ಹಲಸಂದಿ ಇದೆ. ರಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಲಿಗೆ ಬರಬಹುದು.

Click on the button to send this farmer a message.

fontನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದಲು ನಾವು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲಸಂದಿ ಕುಯ್ಯಲು ಬಂದಿದೆ.ಹಲಸಂದಿ ಕಾಳುಗಳು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೂಶೇಕರಿಸಿಡಬಹುದು. fontfontರಾಗಿಯು ಮನೆಬಳಕೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.fontfont font

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: