H.K.Kavya farm

ನನ್ನ ಬಳಿ ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಸ್ಟ್ತು ಹೊಲವಿದೆ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಕರೆ ತೋಟವಿದೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ

Click on the button to send this farmer a message.

ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಇದು mr 16 ತಳಿ. ಕೊಬ್ಬರಿಯನ್ನ ಉಂಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗೂ ಓಲು ಕೊಬ್ಬರಿಯಾಗಿ ಎರೆಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕೇಜೀ ಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಕೊಬ್ಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ... 

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: