Jayamma agri farm

ಟೊಮ್ಯಾಟೊನ್ ಅಬಿನವ ಎಂಬ ತಳಿ, ನಾಟಿದಟಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಡಿಮೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಕೆಚಪ್ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನೊಬ್ಬ ವ್ಯವಸಾಯಾಸ್ತ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳ್ಳೆಯುತಿದ್ದೇನೆ., ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.ಇನ್ನೂ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಲಸಂದಿ ದೇಸಿ ತಳಿಗಳು. ಸುಮಾರು ಆರರಿಂದ ಏಳು ಕುಂಟಲ್ ಆಗಬಹುದು. ರಾಗಿ ಎರೆಡು ತಿಂಗಳ ತಳಿ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: