ನಿಂಗಮ್ಮ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ಒಟ್ಟೂ 6 ಏಕರ್ ಜಮೀನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಂಗಮ್ಮ  ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು  ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತ ಇದೀವಿ . ಒಟ್ಟೂ 6  ಏಕರ್ ಜಮೀನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.  ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಅರಿಶಿನ ,ಬಾಳೆ, ತೆಂಗು,ರಾಗಿ ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂದರೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳುಗಾಳಾದ ತೊಗರಿ, ಹಲಸಂದಿ,ಹುರುಳಿಕಾಳು ಇನ್ನೂ ಮುಂತಾದವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: