ninge gouda farm

ನಾನು ನಿಂಗೇಗೌಡ ಮೈಸೂರಿನ ಒಬ್ಬ ರೈತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆದ್ದಲು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಿವಿ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳೆಂದರೆ ಹರಳಿ ಕಾಯಿ, ರಾಗಿ,ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಿವಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾನು ನಿಂಗೇಗೌಡ ಮೈಸೂರಿನ ಒಬ್ಬ ರೈತ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆದ್ದಲು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಿವಿ . ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತ ಇದೀವಿ ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿನಲ್ಲೇ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳೆಂದರೆ ಹರಳಿ ಕಾಯಿ, ರಾಗಿ,ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೀತಿವಿ.ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ 


Produce:

Currently open transactions


Neighbors: