sushil kumar agri farm

ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರೈತ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಕರೆ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಕರೆ ಹುದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಿಂದಿನ ಸರಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತದ್ದು, ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟನ್ ಆಗಬಹುದು, ಆಗಲೇ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ.. ಕ್ವಾಲಿಟೀ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು..

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: