Prijesh Nair farm

ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ತಳಿ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಹಾಕಿ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿರುವ ಕಬ್ಬು,

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಾಮೀನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಭತ್ತವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಕಬ್ಬು,  ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಇದೆ. ಹಾಕಿ ಆರು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಭತ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬ ತಳಿ ಇದು ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ವರೆ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ.

Produce:

Currently open transactions