ಗೌಡ್ರು ತೆಂಗಿನ ತೋಟ

35 ಏಕರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2500 ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತೋಟ ಇದೆ .ನಮ್ಮ ಹೊಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ತಿರ 0.5 ಕಿಮೀ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ವಾಹನಗಳು .ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲು ತುಂಬಾ ಸಾವಕಾಶ ಇದೆ . ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿನ ಇಳಿಸುತ್ತೇವೆ , ಒಂದು ಮರ 50 ರಿಂದ 60 ಕಾಯಿನ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆನು ಆಗುತ್ತೆ , ಆದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ , ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ . ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ 400 ಗ್ರ್ಯಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳನ 5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿತ್ತಿದಿವಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 4 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

35 ಏಕರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 2500 ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿರುವ  ತೋಟ ಇದೆ .ನಮ್ಮ ಹೊಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹತ್ತಿರ 0.5 ಕಿಮೀ ಆಗುತ್ತದೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ  ವಾಹನಗಳು .ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲು ತುಂಬಾ ಸಾವಕಾಶ ಇದೆ . ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿನ ಇಳಿಸುತ್ತೇವೆ , ಒಂದು ಮರ 50 ರಿಂದ 60 ಕಾಯಿನ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇದು ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆನು ಆಗುತ್ತೆ , ಆದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ , ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಬ್ಬರಿನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ . ಒಂದು ಕೊಬ್ಬರಿ 400 ಗ್ರ್ಯಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳನ 5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿತ್ತಿದಿವಿ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು 4 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: