ಕವಿತಾ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನಮ್ಮದು 2 ಎಕರೆ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಭೂಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ 400 ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿದವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎರಡು ಎಕರೇನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ತೊಗರಿ ಕಾಳು,ಅವರೇ ಕಾಳು,ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು . ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಳಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲೀನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ .ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿನ ಕೊಬ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತ ಇದೀವಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮದು 2 ಎಕರೆ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಭೂಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ 400 ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿದವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎರಡು ಎಕರೇನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ತೊಗರಿ ಕಾಳು,ಅವರೇ ಕಾಳು,ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು .  ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಳಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಲ್ಲೀನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ .ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿನ ಕೊಬ್ರಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತ ಇದೀವಿ. 1 ರಿಂದ 2 ಕುಂಟಾಲ್ ಕೊಬ್ರಿನಾ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೊಬ್ರಿ ಅಲ್ಲದೇನೇ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಾದ ಹೆಸರು ಕಾಳು, ತೊಗರಿ ಕಾಳು,ಅವರೇ ಕಾಳು,ಉದ್ದಿನ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ .ಹೆಸರು ಕಾಳು ಒಂದು ಚೀಲ, ಉದ್ದು ಒಂದು ಚೀಲ ಎಲ್ಲಾನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಚೀಲನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ ಸುಗ್ಗಿನ ಮಾಡ್ತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ.   

Produce:

Currently open transactions