ಶಿವು ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಕುಶಾಲನಗರದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಜೋಳ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮತ್ತು ಶುಂಟಿ ಬೆಳೆಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮ ತೋಟ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಶಾಲನಗರದಲ್ಲಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಫಲವತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ.ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುಂಟಿ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ.ಎರೆಡು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇವೆ, ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಎರೆಡು ನಾಟಿಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದೇವೆ.ಇದು ಸುಮಾರು ಆದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುವ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ ಮೂಡುವರೆಸುತಿದ್ದೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: