ಅಬ್ಬಿನಹೊಳಲು ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ಅಡಿಕೆ , ತೆಂಗು ,ಈರುಳ್ಳಿ, ಕಡಲೆ, ಬಿಳಿ ಜೋಳ,ರಾಗಿ,ಶೇಂಗಾ

Click on the button to send this farmer a message.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಊರು  ಅಬ್ಬಿನಹೊಳಲು  ,10 ಏಕೆರೆ ಜಾಮೀನು , ಬೆಳೆ ಬೇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇದಾವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೀತಿರುವಂತಹ ಬೆಳೆಗಳೆಂದರೆ ಅಡಿಕೆ , ತೆಂಗು ,ಈರುಳ್ಳಿ, ಕಡಲೆ, ಬಿಳಿ ಜೋಳ,ರಾಗಿ,ಶೇಂಗಾ .ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತನು ಇದೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ.ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೀಜ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋನೂ  ಕಳೆದ ವರ್ಷದ್ದು . ಈ ವರ್ಷ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಿತ್ತನೆ ಹಾಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: