ಮರಿಗೌಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ಮ್

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ IR ಸೀರೀಸ್ ಭತ್ತದ ತಳಿ ಏರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ..

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭತ್ತವನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ IR ಸೀರೀಸ್ ತಳಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುವುದು. ಈಗ IR64 ಎಂಬ ತಳಿಯನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವನ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೇನು ಎರೆಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಜೋಳ ತುಂಬಾ ಚನ್ನಗಿದ್ದು, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು, ಹಾಗೂ ಇದನ್ನ ಕೋಳಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.ಇನ್ನೂ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ನಟಿ ಮಾಡುತಿದ್ದೇವೆ.ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಗೇಳೆಯರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ

Produce:

Currently open transactions