ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೇಷ್ಮೆಯೂ ಅಂತಾರಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ತರಹದ ರೇಷ್ಮೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಎರೆಡು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮರಗಳು ತೋತಾಪುರಿ ಹಾಗೂ ನಲವತ್ತು ಮರಗಳು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎಂಬ ತಳಿಗಳು. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾರಿದ್ದೆ. ಎರೆಡು ತಳಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಮಾಡುತಿದ್ದೇವೆ, ರೇಷ್ಮೆಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಿಡ್ಲಗಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತೇವೆ.ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮೆಯೂ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.ರೇಷ್ಮೆಯ್ಯನ್ನು ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಕೇಜೇ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: