ಆಚಾರ್ ಅಗ್ರಿ

ಹೊಸ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸುತ್ತೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನ ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.ಎರೆಡು ಬೆಳೆಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ಚನ್ನಾಗಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ ಚನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀರಿಗೆ ಹನೂಕೂಲವಿರುತ್ತದೇ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: