ಉಮೇಶ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಉಮೇಶ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋನಾ ಮತ್ತು NK 6240 ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರೆಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೋನಾ ತಳಿಯ ಭತ್ತವನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಳಿದ ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೈನ್‌ಜೆಂಟ ಕಂಪನಿಯ NK 6240 ಎಂಬ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವನ್ನ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭತ್ಟವನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಭತ್ತವನ್ನ ಕುಯ್ಲು ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕುಂಟಲ್ ನಾಸ್ಟು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವನ್ನ ಕಂಪನಿಯವರೇ ಬಂದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಮಾರುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions