ನಾಗಭೂಷಣ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ಹೂಕೋಸನ್ಣ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಒಂದು ಎಕರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಹೂಕೋಸು, ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳವನ್ನ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಳಿ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ.ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮಹಿಕೋ ಕಂಪನಿಯ ತಳಿ, ಇದು ಹೂವಿನ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಎರೆಡು ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೂಕೋಸನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಎರೆಡು ವಾರಗಳಾಗಿವೆ , ಇದು ಇಂಡೊಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಯ ತಳಿಯನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೂ ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಭತ್ತವನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಭತ್ತದ ಮಡಿ ರೆಡೀ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಮತ್ತು ಹೂಕೋಸನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾಗಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Produce:

Currently open transactions