ರಮ್ಯಾ ರವಿ ಫಾರ್ಮ

ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ,ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಗಿ ,ಜೋಳ ಮತ್ತು ತೆಂಗು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು. ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತ ಇದೀವಿ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತ ಇದೀವಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

3 ಹಸುಗಳಿದವೇ ಇವೆಲ್ಲ ದೇಸಿ ತಳಿಗಳು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಟಿ ಹಸುಗಳು ಒಂದು ಹಸು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟೂ 15 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ.ಹಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಬೂಸಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹುಲ್ಲನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.75 ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳಿದವೆ, ಇದಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಿವಿ. ಇಡುಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ.ಸಾವಯವ ಮಾಧಾರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ.ರೇಷ್ಮೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಮನೆ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿನೇ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾ ಇರೋದು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: