ಶಿವ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದಿವಿ .500 ಅಡಿಕೆ ಮರ ಇದಾವೆ , 200 ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿ ಇದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮ ತೋಟ ಅರಸೀಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ 500 ಅಡಿಕೆ ಮರ, 200 ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಒಂದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿವೆ.ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸಿದೆ, ಅಡಿಕೆ 5000 ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೆಣಸು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಾಕಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಇಳುವರಿ ಇಲ್ಲ.ಶುಂಠಿ ಬೇಳಿಯಬೇಕು , ಇದುನ್ನ ನಾನು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದೀನಿ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: