ಎಮ್ ಟೀ ಆನಂದ್ ಫಾರ್ಮ್

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ , ಬೀನ್ಸ್, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭತ್ತ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀನಿ. ಒಟ್ಟೂ ಎಂಟು ಎಕರೆ ಹೊಲ ಇದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

"ಎಮ್ ಟೀ ಆನಂದ್ ಫಾರ್ಮ್" ಇದು ಇರುವುದು ಮೈಸೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾರವೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಒಂದು ಎಕರೆನಲ್ಲಿದೆ, ಬೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕರೆನಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಎಕರೆನಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ 3 ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಭತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ಬೆಳೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಬೆಳೀತನೆ ಇರುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: