ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ, ಶುಂಟಿ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು, ಒಂದು ಎಕರೆ ಹರಿಶಿಣ ಹಾಗೂ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ. ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಹರಿಶಿಣ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುವುದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ, ಜೋಳವನ್ನ ಇನ್ನೆರೆಡು ತಿಂಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಜೋಳವು ಮುಸುಕಿನ ಸಮಯ,ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗದಂತೆ ತೋಟದ ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜೋಳವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತಳಿಯನ್ನ  ಬಳಸಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಳೆಯ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಬಹುದು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: