ರವಿ ಚಾಮರಾಜ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಹಣ್ಣುಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದು ರೋಗ ನಿರೋದಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನಮ್ಮ ತೋಟ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಸಿಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಿದೆ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ನೇಂದ್ರನ ಮತ್ತು ಎರೆಡು ಎಕರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಯನ್ನ ಮೈಸೊರು ಬಾಳೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತರೇ. ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಯನ್ನ ಇನ್ನೆರೆಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನೇಂದ್ರನ ತಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೇ. ಈ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಡಿಕೆ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರು ಮರಗಳಿವೆ, ಇವು ಎಂಟು ವರ್ಷ್‌ದ ಹಳೆಯ ಮರಗಳು. ಹರಿಶಿಣವನ್ನ ನಾವೇ ಬೇಹಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: