ಮುನ್ನಿ ಆಗ್ರೋ ಫಾರ್ಮ್

ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಬೆಳೆನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಅಂತ ಏನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ . ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಭತ್ತನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದೀವಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಭತ್ತ ಬೇಳಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ, ಬದನೆ,ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಇದು ಬದಲಾಗುತಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇನೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೇನೂ ಬೆಳೀತಿವಿ ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಒಟ್ಟೂ 100 ಗಿಡಗಳಿದವೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ 1500 ಗಿಡಗಳಿದವೆ ಬೆಂಡೆ ಕಾಯಿ 8 ಸಾಲು ಇದಾವೆ ಒಟ್ಟೂ 800 ಗಿಡ ಇದಾವೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಔಷದಿಯನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲನೇ ಕೀಳೋದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ 30 kg ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ . ಟೊಮ್ಯಾಟೋ 50 kg ಇರುತ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನಾ ತೂಕದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: