ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೃಷಿ

ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಮೂಡೋಳ್ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಹದಿನೈದು  ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತೋಟವಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಎಕರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ. ಇದು ಈಗ ಹೂವಿನ ಸಮಯ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ಬಳಿಕ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಕೀಳಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಎರೆಡೂವರೆ ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಾಟಿ ಮಾಡಲು, ಭಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಬ್ಬನ್ನ ಕಂಪನಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: