ಶಂಕರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಎರೆಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಹರಿಶಿಣ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಳಿವೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಜಮ್ಮಕಾಂಡಿ ಎಂಬ ಉರಿನಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲೆ ಎರೆಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಶಿಣ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಹರಿಶಿಣ ಇನ್ನೂ ಎರೆಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವೇ ಹರಿಶಿಣವನ್ನ ಬೆಹಿಸಿ, ಒಣಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿಶಿಣ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಹಸಿರುಮೇಣಾನಾಸಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನ ಹಾಕಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಬ್ಬನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

Produce:

Currently open transactions