ಪ್ರೀತಂ ರಾಜ್‌ಷೆಕರ್ ಅಗ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್

ಪ್ರೀತಂ ರಾಜ್‌ಷೆಕರು ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಮೃದ್ದಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದಾರೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ತಳಿಯ ಭತ್ತವನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸಸಿಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳುಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು, ಎರೆಡು ಎಕರೆ ತೆಂಗು ಬೆಳೆಗಳಿವೆ. ತೆಂಗು ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರು ಮರಗಳಿದ್ದು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಳನೀರನ್ನ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರದಿಂದ ಎರೆಡು ಸಾವಿರದ ತನಕ ಎಳನೀರನ್ನ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಗೆ ಬೆಲೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಎಳನೀರನ್ನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎರೆಡು ಗುಂಪು ಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತೇವೆ. ಭತ್ತವನ್ನ ನಾವು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳನ್ನೇ ಮಾರುವುದು. ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತೆಚ್ಚವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

Produce:

Currently open transactions