ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೂವಿನ ತೋಟ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಕಂಪನಿಯ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಚೆಂಡು ಹೂ ರೆಡೀ ಇದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಬಾಗಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ, ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಹಸಿರುಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ. ಎರೆಡು ಬೆಳೆಗಳು ಅಶೋಕ ಕಂಪನಿಯ ಬೀಜಗಳು. ಈಗಾಗಲೇ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನ ಮಾರಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ ಸುಮಾರು ಎರೆಡು ಇಂಚು ಉದ್ದ, ಹಾಗೂ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ. ಚೆಂಡು ಹೂಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡಗಲೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆವು ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಗ ಬಾದೆ ತಪ್ಪಿತು.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: