ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೆಗಾರರು

14 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಇರುವುದು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳುಕು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 150 ಬಾಕ್ಸ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ 15 ಹಣ್ಣುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಾ ಬೆಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

14 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಇರುವುದು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳುಕು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ ಗಿಡ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗದಂತೆ ದರವನ್ನು ಕಟ್ಟೀ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.ನಾವು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 150 ಬಾಕ್ಸ್ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೀಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ 15 kg ಹಣ್ಣುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಾ ಬೆಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ. 

Produce:

Currently open transactions