Gowda agro farm

ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿ ಕಾಯಿಯನ್ನು 3 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ,ಉದ್ದನೆ ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಆದರೆ ವಾಂಗಿಬತ್ ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ , ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ ಕಾಯಿಯೇ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಬೀನ್ಸ್ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿ ಕಾಯಿಯನ್ನು 3 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ ,ಉದ್ದನೆ ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಆದರೆ ವಾಂಗಿಬತ್ ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ , ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ ಕಾಯಿಯೇ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಬೀನ್ಸ್ ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.ಬದನೆ ಕಾಯಿ ಗಿಡ 1000 ನೀಡವೆ ಅದೇ ತರಹ ಬೀನ್ಸ್ ಗಿಡಗಳು ಕೊಡ 100 ಇದಾವೆ ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಮಾರಾಟ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ . ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: