raj kumar agri farm

14. ನನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಇಳುವರಿ ದರ , ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎರೆಡು ಎಕ್ರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು,

Click on the button to send this farmer a message.

!--[ifನನ್ನೊಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಇಳುವರಿ ದರ,font ಅದರಲ್ಲಿಜೋಳ, ಹಲ್ಲುಜೋಳವನ್ನುಮಳೆಯಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದುಒಟ್ಟುನಾಲ್ಕೂವರೆ  ಎಕರೆಇದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದಬೂಮಿನೀರಾವರಿಯಾಗಿದ್ದುಅದರಲ್ಲಿಮಹಿಕೋಎಂಬಬತ್ತದ ತಳಿಯನ್ನ  ಬೆಳೆಯುತಿದ್ದೆನೆ. .

o:po:p

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: