gowri agro faarm

ನನ್ನ 5 ಏಕರ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ 5 ಏಕರ್ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಭತ್ತ, ಕಬ್ಬು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ನೀರಾವರಿ ಬರೀ ಒಂದು ಆಕ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಅಶ್ರಿತನೆ .

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: