ravi agro farm

ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತ ಇದೀನಿ . 2 ಏಕರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ , ಜೋಳ , ತೊಗರಿ ,ಅವರೇನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏಕರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ ಒಟ್ಟೂ50 ಮರ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲಾನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ 150 ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ .ರಾಗಿ ಬೀಜಾನ ನಾವು ನಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಸಬ್ಸಿಡೀ ದರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ .ಕಲ್ಲು ನೆಲವಾದ್ದರಿನ ಬೆದ್ದಲುಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎದಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತ ಇದೀನಿ . 2 ಏಕರ್ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿ , ಜೋಳ , ತೊಗರಿ ,ಅವರೇನಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏಕರ್ನಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಇದೆ ಒಟ್ಟೂ50 ಮರ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲಾನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ 100 ರಿಂದ 150 ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ .ರಾಗಿ ಬೀಜಾನ ನಾವು   ನಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಸಬ್ಸಿಡೀ ದರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ .ಕಲ್ಲು ನೆಲವಾದ್ದರಿನ ಬೆದ್ದಲುಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: