ಸಕ್ಕರೆ ಮಕ್ಕಿ ಫಾರ್ಮ್

ಮಲೆನಾಡು ನಮ್ಮದು (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು), 6 ಎಕರೆನು ಕಾಫೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಲ್ವರ್ ಹುಕ್ ಮರಗಳು ಇದಾವೆ. ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ತೋಟನು ಇದೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿನು ಇದೆ, ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಹುಕ್ ಸಹಯಾನ ತಗೊಂಡೀದಿವಿ.ಅಡಿಕೆ ಮರ; 2500, ಸಿಲ್ವರ್ ಹುಕ್ ;100,ಮೆಣಸು, 1200, ಕಾಫೀ 6 ಎಕರೆ.

Click on the button to send this farmer a message.

ಮಲೆನಾಡು ನಮ್ಮದು (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು), 6 ಎಕರೆನು ಕಾಫೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ. ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಲ್ವರ್ ಹುಕ್ ಮರಗಳು ಇದಾವೆ. ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ತೋಟನು ಇದೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿನು ಇದೆ, ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಹುಕ್ ಸಹಯಾನ ತಗೊಂಡೀದಿವಿ.  ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳಿವೆ,100 ಸಿಲ್ವರ್ ಹುಕ್ ಮರಗಳಿವೆ, ಕಾಫೀ ಎಲ್ಲ ಆರು ಎಕರೆ.  ವರ್ಷಕ್ಕೆ 25 ಕುಂಟಲ್ ಅಡಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಹ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆ;ರಾಶಿ,ಚಾಲಿ . ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧ. ಈ ವರ್ಷ ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದು ಕುಂಟಲ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಯಾವ ಬೆಳೆಯು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರ ಬರುತ್ತವೆ.

Produce:

Currently open transactions


Neighbors: