bella’s farm

More than 4 hectares of land with 350 mango trees. At some fruit bearing trees.

Mag-click sa icon upang magpadala ng mensahe sa magsasakang ito.

Bago palang ako dito at dalawang taon palang na naaalagaan. Mayroon akong kalahating hektarya na bakante na gusto ko sana taniman nman Ng gulay gulay. May mga alagang hayop tulad ng kambing manok at bibe. Gusto sanang pagyamanin ito para mga darating pang panahon.

Produkto:

Mga bukas na transaksyon sa kasalukuyan


Mga kabitbahay: