Vegetable farm

Sa ngayon ay di pa nagagamit ang lupain sa kadahilanan ng problema sa virus (airborne at soil). gusto ko magtanong ng pamaraan pag sugpo nito upang malaki ang aanihin at kita.malaki na rin ang naigastos ko at palaging logi.

Mag-click sa icon upang magpadala ng mensahe sa magsasakang ito.

Ito ay mahigit isang ektarya. higit isang taon na rin itong pagbubungkal ko. naitaanim ko dito ay sari-saring gulay gaya ng ampalaya, sweet corn, yellow squash, string beans at ang huli ay papaya (red lady).

Produkto:

Mga bukas na transaksyon sa kasalukuyan


Mga kabitbahay: