black rooster farm

itong chicken farm na nasa lucban quezon ay nagtataglay ng mga free range chicken for meat production. ang baseline ng mga manok ay hango sa black jersey broodcocks at mga f3 native hens. ito ay nagsisimula pa lamang at sa ngayon ay may 10 broodhens at 6 na broodcocks.

Mag-click sa icon upang magpadala ng mensahe sa magsasakang ito.

ang chicken farm na ito ay nagsimula lamang nitong mayo 2014. may 2 brooding pens at 4 na caged holding ranges ang maliit na farm na ito. ito ay isang halimbawa lamang ng isang backyard farm, ngunit highly intensive na broodstocks ang mga breeding materials namin.

Produkto:

Mga bukas na transaksyon sa kasalukuyan


Mga kabitbahay: