Ano ang tungkol sa Farmily?

Inuugnay ang produksiyon at pamamahagi ng pagkain para sa isang sustainable na mundo

Ang pagpapakain sa lumalagong populasyon at pagkakaroon ng seguridad sa pagkain ay nagdudulot ng mga matinding pinsala sa mga likas na yaman ng ating planeta. Ang Farmily ay muling binibigyang kahulugan ang paraan kung paano ang mundo ay gumagawa, namamahagi at nagkukonsumo ng pagkain na nagsisimula sa India.

Inuugnay ang ecosystem ng pagsasaka sa mga bagong merkado

Ang mabilis na pagdami ng mga smartphone ay mag-uugnay sa susunod na bilyong hindi konektado sa Internet na magbibigay kaya sa mga magsasaka ng madaling pagpasok sa mga bagong merkado at magbahagi ng kaalaman at mga pinakamahusay na nakasanayang gawain.

Binabawasan ang masasayang sa pamamagitan ng pagbuo ayon sa pangangailangan

Ang paggawa ng produkto ayon sa pangangailangan at real time na mga transaksiyon ay maghahatid sa mga produkto at serbisyo sa takdang panahon upang mabawasan ang malaking pag-aaksaya ng pagkain mula sa sakahan hanggang sa hapag-kainan.

Ano ang magagawa ng Farmily para sa iyo?

Mga magsasaka

Nagbibigay-daan sa iyong makaabot ng mga bagong mamimili at makakuha ng mga mas mahusay na presyo para sa iyong mga produktong Pang-agrikultura. Binibigyan ka ng kaalaman at kakayahan ng Information technology upang ipamalas ang iyong produkto sa maraming tao at tumutulong sa pangangailangan na isulong ang iyong negosyo. Ipaalam sa mga potensiyal na mamimili kung ano ang iyong mga produkto at kung saan matatagpuan ang iyong sakahan sa pamamagitan ng paglilista ng iyong produkto sa Farmily. Maaaring makipag-ugnayan sa iyo ang mga interesadong mamimili at magsabi ng pangangailangan para bumili ng iyong produkto online. Maaari kang makipagkasundo ng makatuwirang presyo, takdang panahon ng paghahatid at mga tuntunin ng transaksiyon.

Mga mamimili at kumukonsumo ng produkto ng sakahan

Ang malawak na batayan ng nagsusuplay ay magpapahintulot sa iyo bilang isang supermarket, nagtitinda ng produkto ng sakahan, restoran, malakihang kumukonsumo, pagkain o iba pang negosyo upang bumili ng de-kalidad na produkto sa tama at makatuwirang presyo sa pamamagitan ng paglikha at pagtugon sa pangangailangan na magpapanatiling matatag ang halaga at kalidad. Ang produkto ay maaaring subaybayan at pamahalaan mula sa sakahan hanggang sa hapag-kainan na magtitiyak sa kaunting pag-aksaya. Ang paggawa ng produktong batay sa pangangailangan ay magkakaloob sa iyo ng kakayahang mapagpasiyahan ang halaga nang tama at mamahala ng daloy ng pera. Ang pangangasiwa sa kalidad ay magiging madali at maaaring isama sa supply chain nang epektibo. Mababawasan ang pag-aaksaya na magiging tubong kita at makakatulong sa seguridad ng pagkain.

Konektadong ecosystem ng agrikultura

Ang logistics at mga nagpapatakbo ng truck ay maaaring mapakilos ang network upang masulit ang mga kapasidad at halaga. Ang pamumuhunan sa mahalagang magkakasangay ay madaling masubaybayan at maipakalat. Ang mga paraan ng microfinancemicro insurance na may kinalaman sa sakahan ay maaaring ipatupad nang epektibo.
Ang naaabot ng mga sakahan at mga serbisyo ay ganap na lumalaki. Madaling paggamit ng impormasyon sa agrikultura, paghahatid ng kaalaman para sa mga pamamaraan ng makabagong pagsasaka at pagkalat ng mga pinakamahusay na nakasanayang gawain para sa nagpapanatili at organic na pagsasaka ay maaaring pagtibayin nang mabilis at episyente.

Mabilis at Madaling Pag-sign Up

Gamitin ang numero ng iyong mobile phone sa India o iyong email address upang lumikha ng account. Kung ikaw ay isang magsasaka, ilista ang iyong produkto at lokasyon upang mahanap ka ng mga mamimili. Ang mga tanong at mungkahi ay malugod na tatanggapin, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa info@farmily.com o tumawag sa aming toll-free na numero 1800 1214142.

Buuin ang iyong ecosystem

Sabihin sa iyong mga kaibigan na magsasaka, restaurant, supermarket, nagtitinda ng mga produkto ng sakahan, logistics at nagpapatakbo ng truck at iba pang may-kaugnayan sa pagsasaka na mag-sign up at gumamit ng farmily. Madali ito! Libre ito! Mag-sign up na ngayon!