Pangangalakal ng ani

Gamitin ang Farmily network upang maghanap ng mamimili ng iyong produkto o makahanap ng magsasaka na maaaring maghatid ng kailangan mong ani. Gumawa ng bagong transaksyon. Ang Farmily ay makakahanap ng katugma at aabisuhan ang mga miyembro ng Farmily na interesado sa transaksyon. Aabisuhan ka habang pumapasok ang mga alok. Pagkatapos ay makapagpapasya ka na kung alin sa mga alok ang tatanggapin.

Ani Halaga Makukuhang ani sa Presyo Status
Open Closed Pumili Magpadala ng Mensahe kilo litro metro Magbenta ng ani Bumili ng ani Buyer will arrange transportation Must be shipped to buyer Are you sure that you want to delete that image?