தனலட்சுமி பண்ணை

நெல்,காய்கறிகள்,பசும்பால்,கீரைகள்

இந்த விவசாயிகு செய்தியை அனுப்ப ஐகான் மீது கிளிக் செய்யவும்.

அனைத்தும் நஞ்சில்லா இயற்கை விவசாயம் செய்யப்பட்டது

உற்பத்தி:

தற்போது நடப்பில் உள்ள விற்பனைகள்


அக்கம்பக்கத்தார்: